СПЕЦИАЛИСТ КИП И А

Описание и изисквания:
 • Инженерно или Средно техническо образование – автоматика, електротехника, електроника, контролно – измервателни прибори
 • Готовност за разнообразна и интензивна работа
 • Личностни качества : Отговорност , прецизност, инициативност, оперативност, умения за работа в екип
 • Стремеж за повишаване на квалификацията и знанията си
 • Опитът е предимство
 • Възможност за командировки
Предимство за кандидатите е:
 • Познания по периферни устройства ( нивомери, нивосигнализатори, температурни преобразователи, разходомери и др.), системи за управление на процеса – контролери, периферия оптична и профибус мрежи
 • Компютърна грамотност
 • Владеене на английски / немски език
 • Валидно свидетелство за управление на МПС
Функции и отговорности:
 • Автоматизация на котелни инсталации, горивна техника за течно гориво и природен газ
 • Извършва настройки, регулиране и ремонт на електро и КИП и А оборудване
 • Участие при изработване на ел.табла и инсталации по обекти
 • Окомплектоване и опроводяване на ел.табла и свързаните с тях дейности
 • Пускане и настройка на ел.табла и инсталации по обекти
 • Работа по обекти в града и страната
Фирмата предлага:
 • Мотивиращо заплащане
 • Много добри условия на труд
 • Отличен екип
 • Трудов договор и осигуровки
 • Платен годишен отпуск
 • Служебен телефон
 • Служебен транспорт

При интерес към настоящата обява, моля изпратете Вашата автобиография на адрес rayservice@nat.bg или на факс: (02) 945 45 75

ЗАВАРЧИК

Описание и изисквания:
 • Средно техническо образование
 • Професионална квалификация " Заварчик- Іст" – свидетелство за правоспособност
 • Готовност за разнообразна и интензивна работа
 • Личностни качества: Отговорност, прецизност, инициативност, оперативност, умения за работа в екип
 • Валидно свидетелство за управление на МПС е предимство
 • Опитът е предимство
 • Възможност за командировки
Функции и отговорности:
 • Извършване на монтажни дейности в котелни централи и газификация
 • Работа по обекти в града и страната
Фирмата предлага:
 • Мотивиращо заплащане
 • Много добри условия на труд
 • Отличен екип
 • Трудов договор и осигуровки
 • Платен годишен отпуск
 • Служебен телефон
 • Служебен транспорт

При интерес към настоящата обява, моля изпратете Вашата автобиография на адрес rayservice@nat.bg или на факс: (02) 945 45 75